Až bude opraveno

Naším cílem je od samého začátku to, aby Turbovna sloužila jako otevřený prostor veřejnosti — jako komunitní kavárna s místem pro výstavy, projekce filmů či komorní koncerty, informačním centrem nebo malým muzeem. Prostor pro setkávání, prostor pro kulturu. Nejde přece jen o to, památku opravit, je třeba ji také oživit.

Od tohoto cíle nás dělí ještě docela dlouhá cesta, ale už jsme se mu hodně přiblížili. Zatím ještě pořád plánujeme spíše stavební práce než kulturní program. Ty hlavní Vám představíme na této stránce.

Obnova interiéru přízemí jižního křídla

V listopadu 2022 začíná obnova interiéru přízemí jižního křídla, které zabírá asi 2/3 plochy objektu. Týká se celého interiéru: podlah, stropů, omítek, elektroinstalace, vody a kanalizace atd. Projekt v objemu 3,6 mil. Kč je spolufinancován z programu IROP. Náš podíl činí asi 182 tisíc Kč. Stavební práce skončí v květnu 2023.

Pokračování statického zajištění historických sklepů

Rozsáhlé sklepy pod Turbovnou jsou pro ni v současnosti hlavní statickou hrozbou. V roce 2022 pokračuje jejich statické zajištění čtvrtou etapou (cca 200 tis. Kč, vlastní podíl 90 tis. Kč) a na rok 2023 je v plánu další etapa v o něco nižším objemu. Spolufinancováno z Programu regenerace městských památkových zón MK ČR.

Obnova fasády Turbovny a interiéru průjezdu

Kompletní obnova fasády domu a interiéru průjezdu, plánovaná na rok 2023. Předpokládaný objem 605 tis. Kč, vlastní podíl 105 tis. Kč. Spolufinancováno z Programu rozvoje venkova.

Zřízení instalačních přípojek a protipožárního zabezpečení

Aktuálně realizovaný projekt bude dokončen v prosinci 2022. V jeho rámci byla vybudována nová přípojka elektřiny a rozvod vody, dokončuje se přípojka kanalizace a zlepšení protipožárního zabezpečení. Objem prací 200 tis. Kč, vlastní podíl 50 tis. Kč. Spolufinancováno z programu Podpora spolkové činnosti Plzeňského kraje.