Turbovna

foto Jiří Modrý, 2015

Turbovna je dům čp. 69 na náměstí v obci Úterý. Je to zapsaná kulturní památka, kterou se od roku 2015 snaží zachránit místní spolek s názvem Úterský spolek Bart. Možná ji znáte ze seriálu Zdivočelá země. Na těchto stránkách se můžete seznámit s příběhem Turbovny, stavem prací, plány do budoucna i s možnostmi, jak se do záchrany Turbovny zapojit.