Za starých Časů

První písemná zmínka o Turbovně pochází z roku 1613. Ve středověku asi byl spolu s okolními domy součástí velkého statku, ve kterém se podle staré pověsti nacházela úterská mincovna.

V polovině 17. století se sem přiženil Gottfried Reitenberger, praprapraděd zakladatele Mariánských Lázní Karla Reitenbergera, který se narodil o 130 let později v jiném domě na náměstí. Gottfriedův syn byl mydlář, a toto řemeslo se v Turbovně dědilo po příštích téměř 160 let. Dalo také vznik starému německému jménu pro tento dům: Beim Seifensieder. V 18. století dům přešel do držení rodu Turbových, od kterého je odvozen jeho dnešní název.

Tradice výroby mýdla v Turbovně byla přerušena až roku 1828. Tehdejší majitel Franz Turba zde provozoval řeznictví a hostinec. Také tyto služby se udržely po několik následujících generací, a tak v době před 2. světovou válkou byl prý v Turbovně nejstarší fungující hostinec v Úterý.

Od války do roku 2015

V roce 1946 byla tehdejší obyvatelka Turbovny Marie Anna Turbová spolu se svou tchyní odsunuta do sovětské okupační zóny Německa. V Turbovně byl po nějakou dobu sklad místního JZD a později státního statku. Poté byla postupně majetkem dvou soukromých vlastníků, kteří ji využívali jako rekreační chalupu. Dům zvolna chátral, jeho stav vyžadoval rozsáhlé opravy, na které ale asi nezbývaly prostředky ani energie.

Po roce 2015

V reálu se ale stavební stav domu rychle zhoršoval. V roce 2014 se zřítila klenba průjezdu, který od sebe odděluje severní a jižní křídlo Turbovny. To znamenalo pro dům vážné ohrožení, protože obě části domu se začínaly hroutit právě do prostoru průjezdu. Bez rychlého zásahu se dům mohl během několika let ocitnout ve stavu, kdy už by jedinou možností byla demolice. Ještě ke všemu se právě tehdy dostal do exekuční dražby…

Naše snahy o obnovu Turbovny by byly marné bez pomoci celé řady lidí. Děkujeme za všechny příspěvky do kasiček, dary do veřejné sbírky i ty věnované ve třech crowdfundingových kampaních na portálu Hithit:

Za podporu celé řady projektů vděčí Turbovna Plzeňskému kraji, Místní akční skupině Kraj živých vod, městu Úterý, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Via, Programu rozvoje venkova, Integrovanému regionálnímu operačnímu programu a nesčetné řadě podporovatelů a individuálních dárců.